obraz strony

Referencje

Kierowanie robotami budowlanymi – referencje MB Projekt

Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak wielu różnych inicjatyw podejmowała się nasza firma. Referencje, które znajdują się poniżej, potwierdzają wysoką jakość naszych usług i pokazują, jak duże mamy doświadczenie. Przedsiębiorstwa czy też spółdzielnie mieszkaniowe, dla których wykonywaliśmy kontrole stanu technicznego budynków oraz ekspertyzy budowlane, są w pełni usatysfakcjonowane naszymi usługami. Mamy silną pozycję na rynku i wielu Klientów, którzy darzą nas zaufaniem. Serdecznie zapraszamy.